فهرست بستن

رزین دندانسازی مخصوص بیس پروتز کامل Denture

کاربردها: پایه پروتز متحرک – پروتز کامل
ویژگی ها: پایداری همیشگی – نشست عالی – پولیش آسان
بیولوژیک – ویسکوزیته پایین – سرعت پرینت بالا
قابلیت اطمینان بالا به دلیل سختی اولیه ی بعد از پرینت
حداکثر مقاومت خمشی مکانیکی و استحکام کششی

PropertyStandardUnit measurementResult
Flexural strengthDIN EN ISO 20795-1MPa> 105
Flexural modulusDIN EN ISO 20795-1MPa> 2500
Water sorptionDIN EN ISO 20795-1μg/mm3< 32
Water solubilityDIN EN ISO 20795-1μg/mm3< 1.6
HardnessShore D> 83
BiocompatibilityDIN EN ISO 10993-1complies