فهرست بستن
رزین دندانسازی مخصوص لثه جین جیوا Gingiva

رزین دندانسازی مخصوص لثه Gingiva

کاربرد ها: ماسک لثه

ویژگی ها: بسیار مقاوم و الا ستیک مقاوم است – ثبات ابعاد بدون انقباض – عمر بالا – زیبایی لثه طبیعی

بدون بوی اذیت کننده

PropertyStandardUnit measurementResult
Tensile strengthDIN EN ISO 527-1MPa> 3
Tensile strainDIN EN ISO 527-1MPa> 90%
Final HardnessShore A> 70