فهرست بستن

رزین قابل ریخته گری دندانسازی Cast

کاربردها : مدل های ریخته گری ( وکساپ – کروم کبالت )
ویژگی ها : بدون رسوب و باقی مانده در پروسه ی حذف موم
نتایج ریخته گری عالی و باد قت بالا
ثبات ابعادی عالی بعد از پرینت

PropertyStandardUnit measurement> 80
Flexural strengthDIN EN ISO 178MPa> 1700
Flexural modulusDIN EN ISO 178MPa1 h @ 800 C
Heating temperature < 0,1%
Cauterization residual ash content